МОТОРЕД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Моторед инженеринг ЕООД предлага доставка и продажба на италиански трифазни асинхронни двигатели и редуктори “Motive”, шнекови спирали и транспортни ленти.

шнекови спирали

мотор редуктори

транспортни ленти